Synchrotron and Free electron laser Radiation: generation and application (SFR-2018)

Asia/Novosibirsk
Conference Hall (Budker INP)

Conference Hall

Budker INP

Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
Maksim KUZIN (Budker INP)
Description

June, 20th. Conference Programme with Oral and Poster Sessions now available - click here.
As well as the Book of abstracts.

We are pleased to announce that SFR-2018, the International Conference "Synchrotron and Free electron laser Radiation: generation and application" will take place at Budker Institute of Nuclear Physics SB RAS, Novosibirsk, Russia from Monday June 25  to Thursday June 28, 2018. The Conference continues the series of Russian and International conferences on the application of synchrotron radiation held in Novosibirsk since 1975. As before, the primary goal is to deliver the achievements in the field of generation and application of SR and FEL radiation.

The scientific program of the Conference covers the following themes:

 • Status reviews and scientific programs of various SR and FEL centers;
 • SR and FEL radiation sources, instrumentations and experimental methods;
 • SR and FEL application in physics, chemistry, medicine, geology, material science, etc.

The Conference will include invited and contributed oral and poster presentations. The Conference languages are Russian and English. 

Please find the First Conference Information letter.

Conference co-hosed by

BINP logo   and   NSU logo

Participants
 • Adriana Wawrzyniak
 • Aleksandr Gentselev
 • Aleksandr Legkodymov
 • Aleksey Lemzyakov
 • Alexander Kozlov
 • Alexander Shmakov
 • Alexandr Brodnikov
 • Alexandr Nizovskii
 • Alexei Grachev
 • Alexey Ancharov
 • Alexey Bragin
 • Alexey Buzmakov
 • Alexey Kondakov
 • Alexey Semenov
 • Alvina Vazina
 • Anastasia Ingacheva
 • Anastasiya Fedorenko
 • Anatoly Snigirev
 • Andrei Mostovshchikov
 • Andrei Rogalev
 • Andrei Savilov
 • Andrey A. Prokopenko
 • Andrey Saraev
 • Anna Likhacheva
 • Anna Tsapina
 • Anton Kulikov
 • Anton Matveev
 • Anton Narikovich
 • Anton Nikolenko
 • Anton Targonskiy
 • Artem Khegay
 • Artem Kremnev
 • Artem Zorin
 • Bocheng JIANG
 • Boris Goldenberg
 • Boris Knyazev
 • Boris Tolochko
 • Danil Eselevich
 • Denis Ivlyushkin
 • Denis Vikhlyaev
 • Denis Zolotov
 • Dmitrii Zverev
 • Dmitry Sorokoletov
 • Ekaterina Bazarova
 • Elena Andysheva
 • Elena Khramova
 • Elena Reznikova
 • Ella Moroz
 • Evgeniy Chesnokov
 • Evgeniy Smirnov
 • Evgeny Iv. Palchikov
 • Evgeny Kozyrev
 • Fedor Darin
 • Gennady Kulipanov
 • Harald Schneider
 • Iakov Rakshun
 • Igor Asanov
 • IGOR DAVIDYUK
 • Ildus Khasanov
 • Irina Boyarskikh
 • Irina Lobova
 • Ivan Kirichenko
 • Ivan Lyatun
 • Ivan Rubtsov
 • J. Michael Klopf
 • Konstantin Kuper
 • Konstantin Ten
 • Konstantin Torgasin
 • Konstantin Zolotarev
 • Kwang-Je Kim
 • Lev Mazalov
 • Lev Shekhtman
 • Ludmila Sedelnikova
 • Maksim Kuzin
 • Marek Stankiewicz
 • Marina Chukalina
 • Maxim Likhatskiy
 • Mihail Fedotov
 • Mikhail Alexandrin
 • Mikhail Stolbikov
 • Natalya Osintseva
 • Nikolai Peskov
 • Nikolay Chkhalo
 • Nikolay Mezentsev
 • NIKOLAY VINOKUROV
 • Oleg Kameshkov
 • Oleg Shevchenko
 • Oleg Tereshchenko
 • Olga Chankina
 • Olga Cherkasova
 • Olga Kuts
 • Pavel Kanonik
 • Pavel Nikitin
 • Pavel Piminov
 • Pavel Tolstoukhov
 • Petr Ershov
 • Petr Korusenko
 • Pierre Schnizer
 • Rishat Valeev
 • Sergei Vasichev
 • Sergey Bugaev
 • Sergey Kazantsev
 • Sergey Khrushchev
 • Sergey Miginskiy
 • Sergey Nesov
 • Sergey Tararyshkin
 • Sergey Veber
 • Simon Erenburg
 • Stanislav Serednyakov
 • Svetlana Ttubina
 • Tatiana Salikova
 • Tatyana Kuznetsova
 • Ulf Lehnert
 • Valeria Kukotenko
 • Valeriy Tsukanov
 • Vasily Gerasimov
 • Victor Asadchikov
 • Viktor Kudiiarov
 • Vitaliy Shkaruba
 • Vitaly Kubarev
 • Vladimir Annenkov
 • Vladimir Aulchenko
 • Vladimir Grebennikov
 • Vladimir Korneev
 • Vladimir Kriventsov
 • Vladimir Pavelyev
 • Vladislava Bulgakova
 • Wenzhi Zhang
 • Yaroslav Getmanov
 • Yen-Chieh Huang
 • Yulia Choporova
 • Yulia Oparina
 • Yuri Krivonosov
 • Yuri Mikhlin
 • Yuriy Volkov
 • Zakhar Vinokurov
  • 08:30 09:30
   Registration 1h BINP Main Entrance

   BINP Main Entrance

   Budker INP

  • 09:30 09:40
   Conference opening 10m Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

  • 09:40 11:00
   SR Centers Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 11:00 11:30
   Coffee 30m Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

  • 11:30 13:00
   FEL Centers Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 13:00 13:10
   Group Photo 10m BINP Main Entrance

   BINP Main Entrance

   Budker INP

  • 13:10 14:00
   Lunch 50m
  • 14:00 15:30
   Radiation sources and centers Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 15:30 15:50
   Coffee 20m Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

  • 15:50 18:00
   Radiation sources and centers II Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 18:00 20:00
   Welcome Party 2h BINP Canteen

   BINP Canteen

  • 09:00 11:00
   Instrumentation and techniques for experiments: Part I Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 11:00 11:20
   Coffee 20m Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

  • 11:20 13:00
   Instrumentation and techniques for experiments: Part II Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 13:00 14:00
   Lunch 1h
  • 14:00 15:40
   Instrumentation and techniques for experiments: Part III Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 15:40 16:00
   Coffee 20m Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

  • 16:00 18:30
   Instrumentation and techniques for experiments: Part IV Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 09:00 11:00
   Time resolved X-ray diffraction: Part I Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 11:00 11:20
   Coffee 20m Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

  • 11:20 13:00
   Time resolved X-ray diffraction: Part II Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 13:00 14:00
   Lunch 1h
  • 14:00 15:40
   X-ray structural analysis Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 15:40 16:00
   Coffee 20m Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

  • 16:00 17:30
   Posters Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 09:00 11:00
   Spectroscopy: Part I Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 11:00 11:20
   Coffee 20m Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

  • 11:20 13:00
   Spectroscopy: Part II Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 13:00 14:00
   Lunch 1h
  • 14:00 15:40
   Spectroscopy: Pqrt III Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 15:40 16:00
   Coffee 20m Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 16:00 17:00
   Spectroscopy: Part IV Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

   Lavrentiev av. 11, Novosibirsk 630090 Russia
  • 17:00 17:20
   Conference Closing 20m Conference Hall

   Conference Hall

   Budker INP

  • 18:00 21:00
   Conference Dinner 3h